9 tips för en effektivare banner

1. Välj en ide som passar i formatet, eller tvärt om

Är det redan bestämt vilka format som ska tas fram, exempelvis att just den sajt du vill synas på har vissa bestämda, så tänk igenom en idé som passar. Alla idéer passar inte att lika bra att visas stående eller liggande. Är idén redan klar bör placeringar den passar för beställas.

2. Håll designen enkel

Tiden användaren har på sig att se en banner är kort och en design som innehåller många element hinner inte tolkas. Förstår inte användaren direkt kommer denne inte att bli intresserad av budskapet.

3. Använd animation klokt

Animation är väldigt bra för att dra uppmärksamhet till din banner, men animera inte för många saker i onödan om de inte tillför något. Vad du vill förmedla i din banner är viktigare än att distrahera användaren.

4. Ett budskap

Håll dig till ett budskap och fyll inte bannerns yta med flera olika. En punktlista med flera fördelar kan vara helt ok men ha inte flera splashar om rabatterat pris, gratis frakt och så vidare på olika platser i bannern.

5. Tydlig väg för ögat

Skapa en tydlig väg för ögat att ta sig igenom bannern. Ingen användare vill behöva läsa och titta i sicksack. Om du exempelvis tonar in och ut text så se till att det sker i samma yta och inte på olika platser i bannern. Om användaren inte vet vart den ska titta kommer intresset snabbt gå över.

6. Naturlig placering av knapp

Lika viktigt som en tydlig väg för ögat är att ha en tydlig Call to Action. Placera din knapp klokt. Bästa placeringen är ofta under eller till höger om texten i bannern.

7. Tänk på läsbarheten

Text i en banner bör vara lätt att läsa och då tänker vi inte på själva innehållet utan på synligheten. Undvik att lägga text ovanpå bilder om kontrasten inte är tydlig. Använd inte för långa texter eller för liten storlek.

8. Anpassa antalet bilder till vikten

Ofta har banners en viktbegränsning som gör att kvalitén blir lidande om den innehåller många bilder. Även om vi effektivt kan komprimera bilder är det ofta klokt att inte ha många som täcker hela bannerns yta.

9. Igenkänning

Även om din banner inte får massor av klick kommer ändå många besökare att se den. Tänk därför på att det snabbt ska gå att se vilket varumärke din banner representerar och att den följer företagets grafiska profil. Då kommer besökaren ändå lägga märke till ditt varumärke.

Läs också mer om Bannerproduktion, artikeln ”Dina banners precis som du vill ha dom” och våra Lathundar.