Fallback

En del webbplatser väljer i vissa situationer att visa en stillbild i stället för det rörliga materialet och vi skickar alltid med en sådan till varje format i en leverans. Här är det bra om du i förväg bestämt vilken bildruta i din banner som du vill att vi väljer. Ofta är sista steget innan den loopar som är lämplig att använda då det oftast innehåller både logotyp och CTA.

Frågor och funderingar?

Prata med Andreas Nilsson, en av våra utvecklare.
Du når honom via: