Grafiskt underlag

Om det är du som tar fram och levererar grafiskt material finns det några saker att tänka på som underlättar produktionen och sparar tid. Photoshop-filer som är godkända av slutkunden så projektet inte startas på ofärdigt eller icke godkänt material underlättar i alla led av produktionen.

Photoshop-filer bör ha lager och mappar med tydliga namn samt får gärna ha Lagerkompositioner (Layer Comps) för att visa display-annonsens olika steg. Detta gör att missförstånd undviks.

När vi ska formatanpassa en banner är det bra om bilderna i underlaget inte är beskurna så vi kan använda dessa för banners i andra proportioner. Finns det högupplöst material får dessa gärna bakas in i PSD-filerna som smarta objekt så kvaliten bibehålls för större format.

Frågor och funderingar?

Prata med Andreas Nilsson, en av våra utvecklare.
Du når honom via: