Mediaplan

Mediaplanen innehåller formaten på de bokade placeringarna. Det vill säga de annonser som ska produceras. Den innehåller också vilken vikt i KB som inte får överskridas på respektive placering. Här finns också det datum som mediabyrån behöver ha leveransen. Sist men inte minst ska det i mediaplanen framgå vilken teknisk specifikation som ska följas vid produktion av annonserna. Vanligast är att det i mediaplanen finns en länk till den tekniska specifikationen.

Frågor och funderingar?

Prata med Andreas Nilsson, en av våra utvecklare.
Du når honom via: