Flash är dött – länge leve HTML5!

Antingen omfamnar vi utvecklingen, eller så håller vi krampaktigt fast vid gamla sanningar. Det är upp till var och en, men ska man vara relevant i en digital bransch måste man älska förändring.

Flasheran är slut. Så är det, sista dödsstöten kom nu i september när även Google Chrome ändrade sitt beteende för visning av Flash. Eftersom Flash är en teknik som används av majoriteten av annonsörer för att publicera och visa banners så är det en väldigt stor förändring för de flesta berörda.

Detta är en bra utveckling som gynnar alla inblandade. Läs mer om varför vi tycker så i vår debatt artikel i Dagens Media.

Men för att kunna ta del av alla fördelarna med detta teknikskifte behöver man känna till möjligheterna och utmaningarna. Läs mer hur vi jobbar med komprimering och utveckling av HTML5 banners för att möta viktkraven utan att tappa kvalitet och funktionalitet

0